Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w pensjonacie Różany Dworek

Pensjonat Różany Dworek dołoży wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

 1. Administratorem  Państwa danych jest firma G.H. Halina Grzegorzewicz z siedzibą w Wysogotowie ul. Batorowska 10
 2. Dane osobowe będą zbierane:
  1. w związku z wynajęciem restauracji i/lub pokoi gościnnych pensjonatu, w celu i zakresie niezbędnym do  dokonania rezerwacji i realizacji umowy organizacji przyjęć okolicznościowych i najmu pokoi gościnnych.  na podstawie Art. 6 ust.1 lit. b
  2. zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w pensjonacie i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, poprzez zbieranie numeru telefonu osoby, korzystającej z usługi w pensjonacie, poprzez zbieranie  danych gości restauracji i pensjonatu w tym danych dzieci (dotyczy osób, które nie są stroną umowy realizacji usługi gastronomicznej bądź pokoi gościnnych – osoby towarzyszące), - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f  RODO;
  3. w celu wystawienie faktury osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym i osobom prawnym    dokumentującym realizacji usługi jak w pkt. 2 ppkt, a - na  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych. 
 4. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji umowy.
 7. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych zbieranych podczas dokonywania rezerwacji jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zakres przetwarzania danych

Firma G.H. Halina Grzegorzewicz  przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe -adres e-mail, dane internetowe, adres IP, numer telefonu, datę rezerwacji i realizacji zamówienia/umowy, oraz dane dotyczące ilości i wieku osób z którymi zamawiający będzie realizował zamówienie.

Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. firmy świadczące usługi marketingowe
  2. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich
  3. dostawca platformy reklamy usług ślubnych
  4. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych
  5. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa